همایش های ملی و بین المللی

ژوئن 18, 2016

همایش آی مت اهر، جمعه 28 خرداد ماه

همایش آی مت اهر، جمعه 28 خرداد ماه برگزار شد
ژوئن 7, 2016

مقایسه آموزش در آی مت و روش های معمولی آموزش توسط مهندس مهدی نیا دراستان مازندران

مقایسه آموزش در آی مت و روش های معمولی آموزش توسط مهندس مهدی نیا دراستان مازندران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
ژوئن 7, 2016

معرفی آی مت درمهدکودک امیر اردبیل

امروز در مهد کودک امیر اردبیل آی مت معرفی گردید و مورد استقبال زیادی قرار گرفت.
ژوئن 6, 2016

معرفی طرح بین المللی آی مت در نشست مدیران مهدکودک های شهرستان قائمشهر

معرفی طرح بین المللی آی مت(یادگیری از طریق تفکر و فعالیت) در نشست مدیران مهدکودک های شهرستان قائمشهر / مرکز بهزیستی قائمشهر برگزار گردید.
می 26, 2016

همایش آی مت در میانه با حضور آقای دکتر شیویاری نماینده منتخب مجلس

همایش آی مت در میانه، سخنرانی آقای دکتر شیویاری، نماینده منتخب مجلس